Δημοσθένης Ταταρίδης Συμβουλευτική.

Σας στηρίζουμε σε Επιδοτήσεις

Δημοσθένης Ταταρίδης Συμβουλευτική

Λογιστικά - Φοροτεχνικά, Συμβουλευτική

Η εταιρία «Ταταρίδης Δημοσθένης Μον. ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, έχει πολυετή παρουσία στον χώρο της αγοράς των Λογιστικών, Φοροτεχνικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και παρέχει τις υπηρεσίες της σε πανελλαδικό επίπεδο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Έχει εστιάσει με εξαιρετική επιτυχία, σε συνεργασίες με επιχειρήσεις για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης και παρακολούθησης φακέλων συμμετοχής για προγράμματα ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη υλοποίησης των έργων.

Στόχος της επιχείρησης είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, με σεβασμό στον πελάτη, με έμφαση στον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία.

Η επιχείρηση έχοντας στη «φαρέτρα» της συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις, αξιοποιεί με όραμα και μεθοδικότητα, την τεχνογνωσία της και δημιουργεί προοπτικές σύγχρονης επιχειρηματικότητας στο χώρο της.

Η εμπειρία, η γνώση και τα ειδικευμένα στελέχη της, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της, προσφέροντας σωστές και συμφέρουσες λύσεις στους πελάτες της.

Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε βιβλία όλων των κατηγοριών. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων των πελατών μας καθώς και όλες τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις ηλεκτρονικές και μη.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
Προσφέρουμε φοροτεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη επιχειρήσεων και την συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Διευθετούμε φορολογικές εκκρεμότητες, ρυθμίσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ακίνητης περιουσίας.
Η ομάδα υποστήριξης των υπηρεσιών μας, αποτελείται από άτομα έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα για τις εκάστοτε αλλαγές νόμων και διατάξεων, προκειμένου να εξασφαλίζουν το άριστο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικά, εργατικά και θέματα μισθοδοσίας, προκειμένου να έχουν οι πελάτες μας έγκυρη πληροφόρηση σε ότι αφορά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές διατάξεις. Η εμπειρία των στελεχών μας, εγγυάται τις ευνοϊκότερες λύσεις για τις επιχειρήσεις των πελατών μας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, προγράμματα Leader, περιφερειών, Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/2016) και αναλαμβάνουμε τον έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη, την υποβολή του φακέλου (ηλεκτρονικού και φυσικού) καθώς και τη στήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ομάδα συμβούλων απαρτίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που ενημερώνουν τους πελάτες μας για όλα τα τρέχοντα προγράμματα και για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτά.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Προσφέρουμε υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς για την επικοινωνία τους με το πελατειακό τους κοινό αλλά και για την ανεύρεση δυνητικών πελατών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

  • Προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ενημέρωση επαγγελματιών για επιδοτούμενα προγράμματα
  • Έρευνες αγοράς
  • Υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων
  • Κλείσιμο ραντεβού
  • Υποστήριξη διαφημιστικής καμπάνιας
  • Υποστήριξη πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες τηλεγραμματείας για επαγγελματίες

Το ανθρώπινο δυναμικό του τηλεφωνικού κέντρου, αποτελείται από άτομα με μεγάλη εμπειρία, και κατάρτιση σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και εξασφαλίζει την επιτυχία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα γραφεία μας

Πλατεία Δημοκρατίας 4, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 54 630

Όνομα

E-mail

Εταιρεία

Πείτε μας για το Project σας